vi vim comnand tutorial

vi – vim comnand tutorial

Trong quá trình làm việc với command line, lệnh vi hay vim được dùng để xem và sữa file. Tôi rất thích dùng nó, vì tính đơn giản, dễ sử dụng và đặc biệt được cài đặt sẵn trong hệ điều hành.

Sau đây là một vài cách sử dụng vivim.

1. Mở file

Cũng giống như các editor khác bạn cần sử dụng vi trước tên file

vi /duong_dan_den_file

Ví dụ: vi /var/www/index.php  sẽ mở file index.php trong editor.

2. Đóng file

Khi đã làm việc với file xong, để đóng file bạn bấm “Esc” (phím Escape), để thoát gõ:

– Nếu không thay đổi bất cứ điều gì trong file: :q

– Nếu thay đổi trong file, nhưng không muốn lưu: :q!

– Lưu lại thông tin đã thay đổi: :wq

3. Sửa file

Trong vi có 2 chế độ là command modeinsert mode. Mặc định là command mode. Để chuyển sang chế độ sửa hoặc ghi vào file (insert mode) bạn sử dụng

:i

để chuyển sang chế độ insert mode (ký tự được ghi phía trước con trỏ)

:a

để chuyển sang chế độ insert mode (ký tự được ghi phía sau con trỏ)

Lưu ý : trong chế độ insert mode bạn không thể dùng các command (các lệnh của vi như tìm kiếm ….), để có thể dùng command bạn cần thoát chế độ insert trước (bằng cách gõ Esc trên bàn phím).

4. Di chuyển con trỏ

Để di chuyển con trỏ bạn sử dụng các phím h,j,k,l hoặc các phím mũi tên tương ứng trên bàn phím

5. Xóa dòng

Để xóa 1 dòng bắt buộc phải đang ở chế độ command mode (nhấn ESC), sau đó di chuyển con trỏ đến đầu dòng đó và gõ dd.

6. Copy và paste

Để copy 1 dòng, bạn gõ

yy

Để paste dòng đó, di chuyển đến nơi cần paste và gõ

p

7. Tìm kiếm

Để tìm kiếm bạn gõ / hoặc ?, phía sau là từ cần tìm kiếm

Ví dụ

/ServerName

sẽ tìm kiếm từ ServerName trong file

Nếu vi nhảy đến kết quả đầu tiên chưa đúng ý bạn, để tiếp tục xem dòng khác gõ n

8. Nhảy đến 1 dòng hoặc cột nào đó

Gõ số dòng muốn nhảy đến và gõ G, nhảy đến cột nào đó gõ |

ví dụ :

89G

sẽ nhảy đến dòng 89

21|

sẽ nhảy đến cột 21.

(update…)

Trả lời