Tổng Hợp Bộ Giáo Trình Của SSDG [MF]

Tổng Hợp Bộ Giáo Trình của SSDG

1. Bộ Giáo Trình AutoCad 2008 (2 CD)
– Giáo trình AutoCad 2008: Download
– Bài tập AutoCad 2008: Download

2. Bộ giáo trình liên quan đến Đồ Họa (7 CD)
– Giáo trình 3D_Studio_Max7: Download
– Giáo trình Adobe_Premiere: Download
– Giáo trình Illustrator_CS2: Download
– Giáo trình ProEngineer: Download
– Giáo trình PhoToShop_CS2: Download
– Giáo trình PhoToShop_CS3: Download
– Giáo trình VideoStudio: Download

3.Bộ giáo trình liên quan đến Lập Trình (11 CD)
– ASP.NET: Download
– Chinh phục Hệ Điều Hành: Download
– Giáo trình Linux: Download
– Giáo trình Xử lý âm thanh: Download
– Giáo trình Java Sun: Download
– Giáo trình Khôi phục và bảo mật dữ liệu: Download
– Giáo trình lập trình C & C++: Download
– Giáo trình PHP & MySql: Download
– Giáo trình Quản trị Mạng: Download
– Giáo trình Thiết Kế Web: Download
– Mỹ Thuật Ứng Dụng Download:

4. Bộ Giáo trình OFFICE 2007 (3 CD)
– Giáo trình MS_EXECL 2007: Download
– Giáo trình MS_WORD 2007: Download
– Giáo trình MS_ PowerPoint 2007: Download

5. Bộ giáo trình liên quan đến Ngoại Ngữ (6 CD)
– Giáo trình Tự học Tiếng Trung: Download
– Giáo trình Luyện nghe Tiếng Anh: Download
– Giáo trình Vocabulary Test: Download
– Giáo trinh Luyện thi TOEFL: Download
– Giáo trình Luyện Thi TOEIC: Download
– Tiếng Anh thực dụng Pracrical English: Download

Trả lời