Thêm Hreflang và Meta Language vào website

Thêm hreflangmeta language vào website nhằm xác định ngôn ngữ chính của trang web.

Nó giúp công cụ tìm kiếm dễ dàng xếp hạng trang web một cách chính xác.

Các thẻ này thêm vào trước </head> trong HTML của website.

Thẻ Meta Language.

<meta http-equiv="content-language" content="vi" />

Code trên được dùng cho ngôn ngữ tiếng việt . Nếu muốn thêm tiếng anh thì thay thành content=“vi,en”.

Thẻ Hreflang

– Thẻ hreflang là một thẻ siêu dữ liệu khai báo trên đầu của website.

Google công bố sử dụng vào 04/2014 nhưng đến 07/2014 Google mới cập nhật trong Google Webmaster Tool.

Google Webmaster Tool
                                                     Google Webmaster Tool

Tác dụng của thẻ hreflang

– Giúp khai báo website đa ngôn ngữ. 

– Giúp các công cụ tìm kiếm trích xuất dữ liệu theo đúng ngôn ngữ của website.

– Giúp Google có thể cho xếp hạng của website lên cao hơn tại các ngôn ngữ mà website hỗ trợ.

– Giúp Google hiện đề nghị dịch sang ngôn ngữ sở tại nếu website có ngôn ngữ khác với khách truy cập.

Khai báo hreflang trong website

Thẻ hreflang  có thể dùng nhiều lần để khai báo các version khác nhau của môt website với các ngôn ngữ khác nhau, ví dụ:

<link rel="alternate" href="example.com" hreflang="es-es" />
<link rel="alternate" href="example.com/fr/" hreflang="fr-fr" />
<link rel="alternate" href="example.com/pt/" hreflang="pt-pt" />

Trong một trường hợp khác, nếu không chia các vùng khác nhau trong URL nhưng lại hỗ trợ đa ngôn ngữ bằng việc phát hiện ngôn ngữ trình duyệt, có thể khai báo thế này:

<link rel="alternate" href="http://example.com" hreflang="vi-vn" />
<link rel="alternate" href="http://example.com" hreflang="en" />

Nếu không muốn chỉ định một ngôn ngữ nào nhưng lại muốn tiếp cận nhiều vùng theo mặc định của thiết bị dùng:

<link rel="alternate" href="http://example.com/" hreflang="x-default" />

Code trên không chỉ định bất kì vùng hay ngôn ngữ nào, đồng nghĩa với việc sẽ phân phối website của mình tới nhiều đối tượng hơn.

Nếu muốn nhúng đúng mã vùng và ngôn ngữ hỗ trợ, hãy sử dụng tool sau để tạo nhé: http://www.internationalseomap.com/hreflang-tags-generator/

Tham khảo

Trả lời