scp comnand tutorial
scp comnand tutorial

scp comnand tutorial

scp (Secure Copy) cho phép copy các file hoặc folder giữa các host khác nhau (local-remote, remote-local, remote-remote) thông qua ssh, đảm bảo dữ liệu luôn được kết nối an toàn.…

0 Comments
Close Menu