– Các vấn đề liên quan tới MacOS
– Thủ thuật làm việc với máy Mac
– Fix error in macos

vi vim comnand tutorial
vi vim comnand tutorial

vi vim comnand tutorial

vi - vim comnand tutorial Trong quá trình làm việc với command line, lệnh vi hay vim được dùng để xem và sữa file. Tôi rất thích dùng nó, vì…

0 Comments
scp comnand tutorial
scp comnand tutorial

scp comnand tutorial

scp (Secure Copy) cho phép copy các file hoặc folder giữa các host khác nhau (local-remote, remote-local, remote-remote) thông qua ssh, đảm bảo dữ liệu luôn được kết nối an toàn.…

0 Comments