Command line in linux, Build system.
Apache, Nginx, Memcached, Redis, Gearman, RabbitMQ, ELK Stack, …
VPS, cloud server.

Hướng dẫn cài đặt Nodejs trên Linux
Hướng dẫn cài đặt Nodejs trên Linux

Hướng dẫn cài đặt Nodejs trên Linux

Node.js là một mã nguồn được xây dựng trên nền tảng Chrome’s V8 JavaScript Engine, nhằm viết các ứng dụng Internet có khả năng mở rộng, đặc biệt là Webserver. NodeJS…

0 Comments
vi vim comnand tutorial
vi vim comnand tutorial

vi vim comnand tutorial

vi - vim comnand tutorial Trong quá trình làm việc với command line, lệnh vi hay vim được dùng để xem và sữa file. Tôi rất thích dùng nó, vì…

0 Comments
scp comnand tutorial
scp comnand tutorial

scp comnand tutorial

scp (Secure Copy) cho phép copy các file hoặc folder giữa các host khác nhau (local-remote, remote-local, remote-remote) thông qua ssh, đảm bảo dữ liệu luôn được kết nối an toàn.…

0 Comments
cat command in linux
cat command in linux

cat command in linux

Cat command in linux cat là 1 trong những lệnh thường được dùng để đọc, hiển thị hoặc nối nhiều nội dung của 1 tập tin, nhưng lệnh cat có thể làm…

0 Comments
Fix syntax error unexpected end of file
How to fix syntax error unexpected end of file

Fix syntax error unexpected end of file

Fix syntax error unexpected end of file Nguyên nhân: Môi trường DOS: sử dụng cả 2 ( Carriage Return  and NewLine ) làm dấu ngắt xuống dòng. Môi trường Unix:…

0 Comments