Hướng dẫn cài đặt Nodejs trên Linux

Node.js là một mã nguồn được xây dựng trên nền tảng Chrome’s V8 JavaScript Engine, nhằm viết các ứng dụng Internet có khả năng mở rộng, đặc biệt là Webserver.

NodeJS cung cấp các thư viện phong phú ở dạng Javascript Module khác nhau giúp đơn giản hóa việc lập trình và giảm thời gian ở mức thấp nhất. Cho đến nay, NodeJS được sử dụng rộng rãi bởi hàng ngàn lập trình viên trên toàn thế giới.

Cài đặt từ Package

Tải package Linux Binaries 64bit từ NodeJS Download

Giải nén nội dung bên trong vào /usr/local

Kiểm tra lại phiên bản NodeJS

Cài đặt từ Source Code

– Cài đặt các trình biên dịch
Đối với CentOS

Đối với Ubuntu

– Tải source code từ NodeJS Download. Thời điểm hiện tại là phiên bản v10.14.0:

– Cấu hình và biên soạn mã nguồn (tốn 10-20 phút tùy cấu hình VPS)

– Biên soạn thành công, tiến hành cài đặt

– Kiểm tra lại phiên bản NodeJS

Cài đặt từ Repository

– Cài đặt NodeJS và công cụ NPM
Đối với CentOS

Đối với Ubuntu

– Kiểm tra lại phiên bản NodeJS
Đối với CentOS

Đối với Ubuntu

Cài đặt sử dụng Node Version Manager

Nếu bạn muốn cài đặt NodeJS một cách linh hoạt, hãy sử dụng Node Version Manager(NVM). Phần mềm này cho phép cài đặt và sử dụng độc lập cùng lúc nhiều phiên bản khác nhau của NodeJS cùng các package liên quan.
– Truy cập NVM Github và copy lệnh chạy

– Để sử dụng, bạn cần source phần .bash_profile:
Đối với CentOS

Đối với Ubuntu

Bây giờ, bạn có thể sử dụng NVM để cài đặt và quản lý các phiên bản NodeJS
– Liệt kê các phiên bản NodeJS

– Cài đặt các phiên bản NodeJS, ví dụ v8.9.3 và v9.3.0. Trong đó, phiên bản được cài đặt đầu tiên sẽ được thiết lập làm mặc định. Phiên bản được cài đặt cuối cùng(gần nhất) sẽ được thiết lập sử dụng.

– Gỡ phiển bản NodeJS đã cài đặt (đảm bảo phiên bản đó không đang được sử dụng và không mặc định), ví dụ v9.3.0

– Liệt kê các phiên bản NodeJS đã cài đặt

Có thể thấy phiên bản v8.9.3 là mặc định và v9.3.0 là phiên bản đang được sử dụng.

– Thay đổi phiên bản đang được sử dụng, ví dụ v8.9.3

– Thay đổi phiên bản mặc định, ví dụ v9.3.0

– Kiểm tra lại phiên bản NodeJS

Trả lời

Close Menu