HTTP status code 2.xx Success

This entry is part 3 of 3 in the series List HTTP status code

HTTP status code 2.xx Success

Nó có nghĩa là hoạt động đã được nhận, được hiểu, và được chấp nhận một cách thành công.

Gồm các trạng thái sau đây:

200 OK

Các máy chủ xử lý yêu cầu thành công

Thông tin

là mã trạng thái HTTP phổ biến nhất. Nó thường có nghĩa là yêu cầu HTTP đã thành công.

Nếu HTTP sử dụng phương thức GET, phản hồi phải bao gồm toàn bộ phần trình bày của tài nguyên.

Ví dụ

GET /hello-world.txt HTTP/1.1 Accept: text var oceanwpLocalize = {"isRTL":"","menuSearchStyle":"disabled","sidrSource":null,"sidrDisplace":"1","sidrSide":"left","sidrDropdownTarget":"link","verticalHeaderTarget":"link","customSelects":".woocommerce-ordering .orderby, #dropdown_product_cat, .widget_categories select, .widget_archive select, .single-product .variations_form .variations select"};