DVD Mbook của Trung Tâm Tin Học Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM

Trọn bộ DVD Mbook của Trung Tâm Tin Học Đại Học Khoa Học Tự Nhiên , tài liệu hay học tập

logo

TIN HỌC VĂN PHÒNG (5)

– Ôn thi chứng chỉ A: Download
– Ôn Thi Chứng Chỉ B: Download
– Chứng chỉ B Corel: Download
– Chứng Chỉ B photoshop: Download
– Tin Học Văn Phòng B: Download

ĐỒ HỌA (8)

– Mỹ Thuật Cơ Bản: Download
– Thiết Kế Mẫu Với Corel Draw: Download
– Xử Lý Ảnh Với PS cơ bản: Download
– Ý Tưởng Thiết Kế: Download
– Mỹ Thuật Ứng Dụng: Download
– Xử Lý Ảnh Với PS nâng cao: Download
– Hoạt Hình 3D: Download
– Kỹ Thuật In: Download

THIẾT KẾ WEB (5)

– Dreamweaver: Download
– Macromedia Flash: Download
– Mỹ Thuật Web: Download
– PhotoShop: Download
– JavaScript: Download

LẬP TRÌNH (10)

– Lập Trình Ứng Dụng Quản Lý:
+Kĩ thuật lập trình CD1: Download
+Kĩ thuật lập trình CD2: Download
+Lập trình ứng dụng quản lý: Download
– ASP.NET: Download
– ASP.NET và Ajax: Download
– Đồ Án Thực Tế Phân Tích Hệ Thống: Download
– C# (3):  Remoting: Download === Serialization: Download === Threading: Download
– SQL Serve: Download

MẠNG (9)

– Lắp Ráp Cài đặt Máy:   CD1: Download  ===  CD2: Download
– Quản Trị Mạng Linux:   CD1: Download  ===  CD2: Download
– Quản Trị Mạng Windows server: Download
– Triển Khai Hệ Thống Mạng:   CD1: Download  ===  CD2: Download
– Quản Trị Dịch vụ mạng: Download
– Windows service: Download

LẬP TRÌNH WEB PHP (3)

– CD1: Download
– CD2: Download
– CD3: Download

Trả lời